Maklumat Semasa

Ruangan Maklumat hanya mengandungi perkara-perkara seperti berikut :

  1. Berita dari Akademi
  2. Aktiviti Pelajar
  3. Silibus Pengajian
  4. Info Majlis Ilmu
Setiap perkara di atas akan diupdate dari masa ke semasa untuk memudahkan pengunjung-pengunjung website ini mengetahui perkembangan akademi.
Advertisements
%d bloggers like this: